KLUBBTÄVLINGAR

 

 

* Som ansvarig för klubbtävlingen bör man vara på plats senast kl. 17.30.

* Förberedelser från 17.30-18.15

*Efteranmälningar senast 18.00

* Tävlingsfilen färdigställs och startnumror lottas senast till 18.05

* Tävlingsnumror delas ut senast 18.15

Övriga uppgifter;

* Ser till så att det finns spårvisare och folk som sköter starten
* Samlar ihop start-numrorna efter tävlingen och reder upp dem i ordningsföljd (i ordning till följande tävling)
* Delar ut priserna vid sportstugan
* Om man har förhinder att delta så byter man eller skaffar ersättare