Funktionärer inför 100 års sprinten, DT i Malax 20.1 och Pixnesprinten 3.2

Speaker: Kim Back och Fredrik Kullberg

Starter: Bengt-Olav Sten, Lars Lundegård och Ralf-Gustav Kansa

Tidtagare: Tomi Kinnunen, Mikael Styris och Patrik Pada

Nummerplockare: Elina Hyöty och Linette Storfors

Kontrollanter: Ulrika Lundegård, Tomas Sjöstrand, Leif Hyöty och Jari Niemelä

Prisutdelare: Mikael Appel och Charlott Dahlin

Kansli: Dan Roos och Charlott Dahlin

Kök: Jaana Aspholm, Anu Lundfors, Ann-Louise Karls, Åsa Berg-Niemelä och Johanna Nyfors

Parkeringsvakter: Mikael Långkvist och Mikael Asp

Spårkörare: Mats Tallgren

 

Funktionärerna skall vara på plats senast kl. 10.30. Om någon har förhinder ordnar man själv med ersättare