Köksturer 2017

KÖKSLIGAN 2017

 

Klubbtävling 1 Måndag 9.1.2017 kl. 18.30 

Köket: Jaana Aspholm och Ulrika Lundegård

 

Distrikttävling Söndag 15.1.2017

Köket: Jaana Aspholm,  Anu Lundfors, Ann-Louise Karls, Åsa Berg-Niemelä och Johanna Långkvist

 

Klubbtävling 2 Måndag 23.1.2017 kl. 18.30

Köket: Åsa Hagner-Pada, Petra Svarvar-Asp

 

Klubbtävling 3 Måndag 30.1.2017 kl. 18.30

Köket: Petra Söderman, Mari-Sofi Herlin

 

Pixne-Sprinten 4.2.2017  kl. 11.00

Köket: Daniela Långkvist, Charlotta Kansa, Marina Hyöty, Sofia Kullberg

 

Klubbtävling 4 Måndag 13.2.2017 kl.18.30

Köket: Tiina Sjöstrand, Annica Björndahl

 

Klubbtävling 5 Måndag 20.2.2017 kl. 18.30

Köket: Michaela Räfsbäck, Maria Fogde

 

Klubbtävling 6 Måndag 27.2.2017 kl. 18.30

Köket: Venla Appel, Malin Forsberg

 

Klubbtävling 7 Måndag 6.3.2017 kl. 18.30

Köket: Pia Asp, Annika Långgård

 

Klubbtävling 8 Måndag 13.3.2017 kl. 18.30

Köket:  Terese Rosing, Nina Dahl-Tallgren

 

Klubbtävling 9 Måndag 20.3.2017 kl. 18.30

Köket:  Linda Styris,  Charlott Dahlin

 

OBS!

Vi fortsätter med semlor och kaka till klubbtävlingarna (inget godis på klubbtävlingarna).

Man kommer överens vem som tar kaka och vem som tar semlor.

Till stora tävlingar tar alla som har kökstur med varsin kaka.

Klubbtävlingar 30 minuter före tävling och stora tävlingar 1 timme före.

Om turerna ej passar så byter man sinsemellan ppå listan.

Vid oklarheter, kontakta köksansvariga Jaana Aspholm 040-9635 730 eller Daniela Långkvist 041-4608916

 

TACK PÅ FÖRHAND TILL ER ALLA SOM STÄLLER UPP!!