KLUBBTÄVLINGAR

  Ansvariga klubbtävlingar:

 

(Fristil)     Klubbtävling  2 Måndag 15.1.kl.18.30 Kenneth Asp

(Klassisk) Klubbtävling  3 Måndag 22.1 kl.18.30 Jan-Erik Räfsbäck

(Klassisk) Klubbtävling  4 Måndag 12.2 kl.18.30 Mikael Appel

(Fristil)     Klubbtävling  5 Måndag 19.2 kl.18.30 Fredrik Kullberg

(Klassisk) Klubbtävling  6 Måndag 26.3 kl.18.30 Jouni Srtömblad

(Fristil)     Klubbtävling  7 Måndag   5.3 kl.18.30 Jan Tallgren

(Klassisk) Klubbtävling  8 Måndag 12.3 kl.18.30 Krister Lundfors

(Fristil)     Klubbtävling  9 Måndag 19.3 kl.18.30 Daniel Björndahl

(Klassisk) Klubbtävling10 Måndag 26.3 kl.18.30 Thomas Herlin

 

Klubbansvariga skaffar vägvisare, starter, delar ut nummerlappar plockar nummer lapparna efter tävling, sköter prisutdelningen. Tar imot efter anmälningar.

Mikael Styris ska försöka göra en lista på tidtagare, så samma inte behöver vara varje kväll.

 

* Som ansvarig för klubbtävlingen bör man vara på plats senast kl. 17.30.

* Förberedelser från 17.30-18.15

*Efteranmälningar senast 18.00

* Tävlingsfilen färdigställs och startnumror lottas senast till 18.05

* Tävlingsnumror delas ut senast 18.15

Övriga uppgifter;

* Ser till så att det finns spårvisare och folk som sköter starten
* Samlar ihop start-numrorna efter tävlingen och reder upp dem i ordningsföljd (i ordning till följande tävling)
* Delar ut priserna vid sportstugan
* Om man har förhinder att delta så byter man eller skaffar ersättare