Köket

KÖKSLIGAN

 

 

OBS!

Vi fortsätter med semlor och kaka till klubbtävlingarna (inget godis på klubbtävlingarna).

Man kommer överens vem som tar kaka och vem som tar semlor.

Till stora tävlingar tar alla som har kökstur med varsin kaka.

Klubbtävlingar 30 minuter före tävling och stora tävlingar 1 timme före.

Om turerna ej passar så byter man sinsemellan ppå listan.

Vid oklarheter, kontakta köksansvariga Jaana Aspholm 040-9635 730 eller Daniela Långkvist 041-4608916

 

TACK PÅ FÖRHAND TILL ER ALLA SOM STÄLLER UPP!!