Sektionsstyrelsen

 • Hannu Riiki, ordförande,  050-5648377 , hannu.riiki@netikka.fi
 • Ralf-Gustav Kansa vice ordförande
 • Charlott Dahlin, sekreterare 
 • Dan Roos , kassör, 050-3305522 ,  dan.roos@netikka.fi
 • Jaana Aspholm, Servering gruppansvarig
 • Kim Back
 • Mats Tallgren
 • Jari Niemelä
 • Ulrika Lundegård
 • Mikael Styris
 • Daniela Långkvist


Sektionstränare: Jari Niemelä, Hannu Riiki, Ulrika Lundegård, Jaana Aspholm, Annika Långgård, Emil Nyby, Zacharias Lundegård, Linette Storfors, Elina Hyöty och Jennifer Herrgård
MIF styrelsen: Hannu Riiki ,personlig suppleant Kim Back

Du kan markera viktig information eller meddelanden i texter som denna.